Kodex mládeže

Filozofie a kodex mládeže MFK Vyškov

1. Organizace sportovní činnosti a vytvářet pro ni náležité ekonomické podmínky

2. Vytvářet možnosti pro využívání svých sportovišť z řad mládeže a veřejnosti

3. Vytvářet pokud možno co nejširší základnu mládeže

Dlouhodobý trénink mládeže

Cesta na samý vrchol je, ale nesmírně dlouhá, časově náročná, plná odříkání a povinností. Ale svého snu dosáhne jeden z mnoha. Několikrát v týdnu je hřiště plné dětí od těch nejmenších až po dorostence. Vychovávat hráče není jen o tom přivést dítě na hřiště. Stojí za tím náročná mravenčí práce trenérů, ale i zapálení a trpěliví rodiče, kteří nesou i nemalé břímě časové a finančník úspěchu ve výchově mládeže můžeme dojít pouze spojením kvalitní práce trenérů od základny až po dorost, podporou rodičů, spolupráci s MFK Vyškov s.r.o. sponzory a především podporou Města Vyškova.

Důležité je dodržovat pravidla a systematická příprava. O tom, jestli budou tréninkové hodiny zúročeny, rozhoduje také to, jak je dlouhodobý trénink postaven (kdy a co se v tréninku dělá a kolik a s jakou intenzitou).

Sportovní příprava dětí je specifický tréninkový proces, který se velmi výrazně odlišuje od tréninku dospělých. Hlavní cíl přípravy v dětském věku je vytvořit předpoklady pro pozdější trénink a výkon. Z tohoto důvodu je důležité využít všech znalostí o tréninku dětí a dbát, aby nedošlo k poškození dítěte, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Pravidelná tréninková činnost začíná v některých sportovních odvětvích již v 5 letech věku dítěte, a proto je nutné, aby se trenér vyznal a dodržoval zásady sportovní přípravy dětí.

Fotbal je sport, který vyžaduje od hráče mnoho předpokladů a řadu složitých dovedností. Kromě dobré koordinace pohybu by měl mít i technické znalosti a respektovat taktiku. Moderní fotbalista by měl také mít smysl pro kolektivní hru. Důležité je široké periferní vidění, rychlost, cit pro brankové situace, předvídavost i obratnost.

Klubové vedení

1. Dodržuje pravidla a řády FAČR,včetně filozofie rozvoje mládežnického fotbalu

2. Podporuje programy určené pro děti, trenéry, rodiče

3. Komunikuje s trenéry, vedoucími mužstev, případně s rodiči a je připraveno řešit problémy v průběhu ročníku

4. Dodržuje program fair play v duchu sportovního soutěžení

5. Podporuje trenéry na vzdělávacích programech a zdůrazňuje důležitost těchto programů

Trenéři

1. Vítězství v mládežnické kategorii není to nejdůležitější - jde o radost a potěšení

2. Musí být správným příkladem pro své hráče – rozdávání zasloužených pochval při dodržení poctivosti, férovosti a důstojnosti.

3. Organizaci tréninkové jednotky pro danou kategorii – vést děti týmové spolupráci

4. Zaměření na techniku a dovednost – kondice je vedlejší produkt (agilita, koordinace, rychlost, sílá rovnováha.

5. Všem nominovaným hráčům poskytne přiměřenou a pravidelnou možnost zapojení se do zápasu - s dětmi jedná přiměřeně jejích fyzickému a psychickému stavu a případné problémy vždy konzultuje s rodiči.

Hráči

Hrají fotbal pro potěšení – pracují tvrdě na zlepšování svých dovedností – buď týmovým hráčem

Trenér mládeže MFK Vyškov
Jaroslav Liška