Metodika mládeže

Metodická práce s mládeží v týmu MFK Vyškov – U11,U10,U9,U8,U7,U6

Úvodní ustanovení

Tato metodika vychází z koncepce práce s mládeží v MFK Vyškov

Cíle Smyslem a cílem práce s mládeží je systematicky a cíleně vychovávaní kvalitní sportovce a fotbalisty, formování a rozvoj osobnosti a vychovávat vůdčí a sebevědomé osobnosti.

Metody pro výchovu úspěšného sportovce je nutné systematicky pracovat na rozvoji sportovně – výkonnostním i osobnostním

Sportovně – výkonnostní rozvoj

Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování tréninkového procesu s cílem zvyšování výkonnosti hráčů a řetězení jejich dovednosti

Systematicky posouvat hráče z komfortní zóny do zóny nekomfortní – zvyšování nároků na jednotlivé hráče

Osobnostní rozvoj

Podporovat v dětech ,vítězného ducha – nepotlačovat rozvoj osobnosti na úkor týmu (zejména v nejmladších kategoriích)

Vést děti k pravidlům fair play

Učit děti základním sociálně – interakčním návykům (kamarádství, spolupráce, atd.)

Učit děti samostatnosti

Etapy sportovního tréninku

S ohledem na trendy v současném světovém fotbale (rychlost hry a zmenšování herního prostoru) je potřeba se zaměřit na všestranný herní i pohybový rozvoj, zvládání elementárních herních dovedností.

V nejmladších věkových kategoriích U8, U7, U6 je důležité nehrát na výsledky (samozřejmě chtít vyhrát ,mít,, vítězného ducha“ ,ale ne za každou cenu) na úkor správného rozvoje schopností a dovedností, které momentálně nemusí přinášet výsledek ,ale jsou základem pro úspěšný přechod do kategorie dospělých (pro uplatnění). Např: nesvazovat taktiku ,vždy, i přes počáteční neúspěchy, klást důraz na kreativitu hráčů na všech postech ,vždy vyvíjet snahu o konstruktivní řešení herních situací nejen v klidu ,ale i pod tlakem.

Etapa základního tréninku

Základní charakteristickou této etapy je prohlubování osvojených schopností a dovedností, rozvoj motorických a koordinačních dovedností a postupné řetězení osvojených dovedností

Starší přípravka U10, U11

V kategorii starších přípravek postupně nabývá na významu THV. Postupně je větší důraz kladen na kombinaci a vnímání celého prostoru hřiště. Přesto rozvoj individuality nesmí být potlačován na úkor týmu. V kategoriích starší přípravek již dochází k mírné (individuální) specializaci, přesto jezde stále preferována univerzálnost a rotování postech.